Zmiany w zakładaniu spółek 2017

W 2017 roku w życie wszedł szereg zmian dotyczących rejestracji i wyrejestrowywania spółek w VAT. Aktualnie podmiot starający się o ewidencję jako podatnik VAT musi liczyć się z nałożeniem na niego kaucji rejestracyjnej, a nawet odmową wpisu. Zmiany w zakładaniu spółek 2017 jednak okazały się niezbędne. Dotychczas budżet państwa był bowiem wyraźnie uszczuplany przez instytucje trudniące się w wyłudzaniu VAT. Przestępstwo to zazwyczaj oparte było na karuzelach podatkowych.

Karuzela podatkowa polega na otworzeniu kilkunastu, a czasem nawet kilkudziesięciu firm i zarejestrowaniu ich w VAT. Kolejno przedsiębiorstwa te wykonują między sobą szereg pozornych transakcji, od których odliczają podatek VAT. Skutkiem tego było pobieranie z budżetu państwa należności, która w rzeczywistości nigdy do niego nie wpłynęła.

Wprowadzone zmiany mają przyczynić się do wyeliminowania z rejestru VAT jednostek o nieuczciwych zamiarach. Z tego względu na podmioty, u których wystąpi ryzyko powstania zaległości podatkowych mogą być obciążone kaucją rejestracyjną w wysokości do 20 000 zł do nawet 200 000 zł.

Dodatkowo z rejestru wykreślone będą podmioty, które:
– zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej na co najmniej 6 miesięcy,
– nie złożyły deklaracji VAT za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały,
– przez ostatnie pół roku składały deklaracje VAT, w których nie wykazały sprzedaży oraz zakupów z kwotą podatku do odliczenia,
– wystawiały tak zwane puste faktury,
– były świadome lub mogły przypuszczać, że biorą udział w oszustwie lub nadużyciom podatkowych.