Zwolnienie z zapłaty składki zdrowotnej przez wspólników spółki z o.o.

Polski Nowy Ład wprowadza największą od lat rewolucję podatkową w Polsce. Od stycznia właściciele spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przyszli przedsiębiorcy powinni zapoznać się z nowymi przepisami podatkowymi.

Polski Ład nakłada na m.in. członków zarządu, którzy pobierają swoje wynagrodzenie ze spółki za pełnioną funkcję na zasadzie uchwały o powołaniu obowiązek uiszczania składki zdrowotnej w wysokości 9%. Płatnikiem tego podatku jest spółka i ona też zobowiązana zostanie do składania deklaracji w ZUS.

Zwolnienie z zapłaty składki zdrowotnej przez wspólników spółki z o.o. jest jednak możliwe. Takie wyjście daje artykuł 176 Kodeksu Spółek Handlowych. Zgodnie z jego brzmieniem wspólnicy spółki, którzy wykonują na jej rzecz powtarzające się czynności mogą pobierać wynagrodzenie w nieozusowanej formie. Członkowie zarządu, którzy jednocześnie są wspólnikami spółki mogą niejako zmienić tytuł swojego wynagrodzenia. Ważną kwestia jest jednak aby takie rozwiązanie było możliwe dodanie do umowy spółki odpowiednich zapisów oraz określenie w niej rodzaju i częstotliwość tych czynności. Wykonywane zadania nie mogą dotyczyć spraw związanych z zarządzaniem, ani być wykonywane w sposób ciągły. Tak pobrane wynagrodzenie stanowi dla wspólnika dochód z „innych źródeł” który jest rozliczany według skali podatkowej, a podatek odpowiednio 17% lub 32% jest płacony w rozliczeniu rocznym.

Zapis ten można do umowy spółki dodać w momencie jej zakładania, a w działającej już spółce w dowolnym momencie, jednak wiąże się to z koniecznością dokonania wpisów aktualizacyjnych do Krajowego Rejestru Sądowego i MSiG.